Редакција

Издавач: Центар за друштвена истраживања
Директор: Стефан Сурлић
Гл. и одг. уредник: Деспот Ковачевић
Редакција: Анђела Савић, Лена Бурсаћ, Филип Веселиновић, Марко Ђорђевић, Сандра Петровић, Маша Ђорђевић, Миа Бјелогрлић, Ана Шешлија, Николина Бобар
Лектура и коректура: Антонела Бијелић
Маркетинг: Марко Ђорђевић, Оља Левић, Стефан Вучићевић
Дизајн: Стеван Шормаз
Штампа: GRAFIČAR D.O.O.
Тираж: 7000

redakcija@beogradskenovine.rs